Хришћанство западног лаинског обрада. Латински оци. Периоди развоја латинске мисли. Разлике од православља. Први и Други ватикански концил.