Skip to main content

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – Кад на врби роди грожђе

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о појму , односно, зашто се каже – Кад на врби роди грожђе.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – Гордијев чвор

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о појму , односно, зашто се каже – Гордијев чвор.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – За своју кућу

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о латинском појму pro domo sua, односно, зашто се код нас у преводу каже – за своју кућу.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – Јабука раздора

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о појму, односно, зашто се каже – јабука раздора.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – Камила кроз иглене уши

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о појму, односно, зашто се каже Камила кроз иглене уши.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – Човек је човеку вук

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о појму, односно, зашто се каже homo homini lupus или у преводу са латинског – човек је човеку вук.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – О мртвима све најбоље

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о појму, односно, зашто се каже о мртвима ништа осим доброг.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ – Гласине имају крила

У данашњој рубрици „Зашто се каже?” коју реализујемо по избору текстова Владете Јанковића из књиге „Античке изреке” у издању „Лагуне” данас говоримо о појму, односно, зашто се каже fama volat или у преводу са латинског – гласине имају крила.