Најављујемо данашња искључења струје и преносимо информације о хаваријским искључењима воде: