ГОСТОПРИМНИЦА-„2019. и 2020. ваздух је у Крагујевцу био у категорији један“

Обавеза јединица локалних самоуправа у којима је ваздух треће категорије је да донесу План квалитета ваздуха и Краткорочни акцони план заштите квалитета ваздуха а на основу Закона о заштити ваздуха. Имајући у виду да је ваздух пре три године био треће категорије, град Крагујевац је путем тендера изабрао консултантску агенцију „Двопер“ да изради стратешка документа која су данас у оквиру Јавне расправе представљена јавности

За израду План квалитета ваздуха у агломерацији Крагујевац из градског буџета издвоје је милион и 200 хиљада динара, а након Јавне расправе биће упућен Министарству животне средине РС на сагласност.

Емисије

Prodajni centar