Članaka u kategoriji Крагујевачка хрестоматија

НОВОГОДИШЊА ХРЕСТОМАТИЈА – Година 2018. – година јубилеја

Старији слушаоци сећају се афоризма: „Да године код нас могу бити кишне или сушне, али су у сваком случају историјске”. Но, шалу на страну, година пред нама 2018., заиста је година важних и значајних јубилеја, како у самом нашем граду – Крагујевцу (два века од проглашења Милошеве престонице), Србији али и Европи и свету. У нашој „Новогодишњој хрестоматији” (историјској читанци), послушајте шта ћемо значајно обележити и чију 50., стогодишњицу, али и век и по, два или чак три столећа од значајних дешавања у нас и у свету.

КРАГУЈЕВАЧКА ХРЕСТОМАТИЈА – Казне и апс за гимназијалце и лицејце

У данашњој емисији „Крагујевачке хрестоматије” – историјске читанке нашег града говоримо о казнама које су се примењивале за ученике (али, и за професоре) у крагујевачкој Гимназији и Лицеју у доба Милошеве престонице. И ову емисију „Хрестоматије” реализујемо помоћу грађе коју је сакупио и објавио професор Милен Ђ. Милићевић у Споменци мушке Гимназије у Крагујевцу 1933. године поводом стогодишњице ове школе. Ово је последња емисија „КГ хрестоматије” у овој сезони, пре преласка на Летњу програмску шему Радија „Златоусти” од 1. јула ове године.

КРАГУЈЕВАЧКА ХРЕСТОМАТИЈА – Стипендирање крагујевачких гимназијалаца

У данашњој емисјији „Крагујевачке хрестоматије” – историјске читанке нашег града говоримо о томе на које све начине су били стипендирани и новчано помагани гимназијалци и лицејци – стипендисти („благодејанци”) у време док су обе установе радиле у Крагујевцу у доба Милошеве престонице.

КРАГУЈЕВАЧКА ХРЕСТОМАТИЈА – Испити крагујевачких гимназијалаца и лицејаца

У данашњој „Крагујевачкој хрестоматији” – историјској читанци нашег града говоримо о томе како су у доба Милошеве престонице изгледали испити крагујевачких ученика Гимназије и Лицеја. О томе колико су они били важни само сами за себе и по себи, а не као резултата стварног знанја и ученичког труда и залаганја говоримо на основу докумената које сакупио и објавио професор Милен М. Николић у својој књизи „Споменица мушке Гимназије у Крагујевцу”, објављеној 1933. године поводом стогодишњице ове школе.

КРАГУЈЕВАЧКА ХРЕСТОМАТИЈА – Изучавање науке хришћанске и осталих у крагујевачкој Гимназији

У данашњој емисији „Крагујевачке хрестоматије” говоримо о томе како се на почецима рада крагујевачке Гимназије, у доба Милошеве престонице у овој школи изучавала „наука хришћанска” али и остале науке и „вештине” попут певања и цртања.
И данашњу „Хрестоматију” – историјску читанку нашег града реализујемо по грађи коју је сакупио о објавио Милен М. Николић, професор Гимназије 1933. године у својој „Споменици” поводом стогодишњице ове школе.

КРАГУЈЕВАЧКА ХРЕСТОМАТИЈА – „сељакање” Гиманзије по Крагујевцу

У данашњој емисији „Крагујевачке хрестоматије” – историјске читанке нашег града говоримо о томе како се све и колико пута селила Гимназија од како је 1833. године Велика школа из Београда „пресељена” у Крагујевац. И данашњу „КГ хрестоматију” реализујемо по историјској и архивској грађи коју је сакупио и објавио у својој књизи „Споменица мушке гимназије у Крагујевцу” 1933. године професор Милен М. Николић поводом стогодишњице ове школе.

КРАГУЈЕВАЧКА ХРЕСТОМАТИЈА – почеци Гимназије у Крагујевцу

У данашњој емисији „Крагујевачка хрестоматија” настављамо са причом о почецима Гимназије у нашем граду, после пресељења Велике школе из Београда у Крагујевац. И у овој „Хрестоматији” користили смо истроријску грађу коју је сакупио и објавио професор Милен М. Николић у својој „Споменици мушке Гимназије” објављеној 1933. године поводом стогодишњице ове школе.

КРАГУЈЕВАЧКА ХРЕСТОМАТИЈА – Почеци школства у Србији и у Крагујевцу

У данашњој емисији „Крагујевачке хрестоматије” – историјске читанке нашег града говоримо о почецима школства у Србији и ондашњем престоном Крагујевцу. Због чега у Неограду није успела са радом, такозвана Велика школла и како и зашто је премештена у Крагујевац? Који су корени крагујевачке Гиманзије? О свему томе у данашњој „Хрестоматији”, коју, као и претходне из овбог серијала реализујемо по грађи коју је сакупио и објавио професор Милен М. Николић у својој књизи „Споменица мушке гимназије у Крагујевцу” 1933. године поводом стогодишњице ове школе.