За оглашавање на сајту или на радију обратити се Александру Богојевићу на телефон Радија.

РАДИО ЗЛАТОУСТИ ОГЛАШАВА СТАЛНУ ПОТРЕБУ ЗА МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕРИМА (КОМЕРЦИЈАЛИСТИМА)