У трећој емсији „Крагујевачке хрестоматије” посвећене научном скупу о Јовану Ристићу, одржаном крајем пролог месеца у Старој скупштини а поводом 140. годишњице од Берлинског конгреса и 190. годишњице Ристићевог рођења говоре: доц. др Дејан Антић „Погледи на Бугарску егзархију у српски народ у Јужној Старој Србији и Македонији у другој половини 19. века”, МА Јелена Радосављевић са Балканолошког института САНУ у Београду „Митрополит Бугарске егзархије у кнежевини Србији 1878. године”, др Урош Шешум са београдског Филозовског факултета „Српске школе и учитељи у Старој србији у Великој источној кризи” и МА Предраг Илић из Историјског архива Шумадије у Крагујевцу на тему „Крагујевачки округ у периоду од 1876-1880. године у светлу статистике”.