Велику медијску пажњу привукао је наслов у најстаријем дневном листу на Балкану, који, онако, претенциозно како само ми знамо и волимо пореди наш Крагујевац са Њујорком. Реч је о простору код Бубањског језера, а колико у свему томе има истине, као и о другим градским зеленим оазама и новим градским урбанистичким плановима и визијама разговарали смо са главним градским урбанистом Алексљандром Ненковићем