КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 29. 06.2018.

Уништавање експлозивних направа у 10 сати на Тенкодрому Аеродром. Искључења струје и хаваријска искључења воде.

Емисије

Prodajni centar