Уништавање експлозивних направа у 10 сати на Тенкодрому Аеродром. Искључења струје и хаваријска искључења воде.