Преглед искључења електричне енергије због планираних радова, хаваријских искључења воде и обавештење о бојевом гађању на војном стрелишту.