ДА ИМАШ ХЛЕБА И ИМАШ ВИНА – Бранко В. Радичевић

Стваралаштво Бранка В. Радичевића је обимно и садржи преко 100 наслова. Писао је песме, приче, романе, књиге за децу. Изучавао је споменике крајпуташе. Реч крајпуташ је његова кованица. Најзначајније награде које је добио су Седмојулска награда и Вукова награда.

Његово последње дело је Сујеверица у четири тома. Аутор емисије Небојша Грујић.

Емисије

Prodajni centar