До 1. марта можете градској управи да предложите људе или правна лица за која мислите да су се истакли у области уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде или приватног предузетништва, хуманим активностима или у другим областима значајним за град. Више о томе у прилогу Зорана Мишића.