У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, најављеним и хаваријским искључењима воде, као и јучерашњим одлукама Градског већа о одобравању средстава за рад противградних стрелаца и давању сагласности и за покретање поступка јавне набавке за израду елабората одређивања поплавних и ерозивних подручја на територији града Крагујевца.