Информације о планским искључењима електричне енергије због радова на мрежи и хаваријским искључењима воде.