У јутрошњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о планским искључењима струје и хаваријским воде.