У данашњој рубрици „Комунаlно ћоше” обавештавамо вас о највљеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и замени летњих гума за аутомобиле.