КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 27. октобар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунаlно ћоше” обавештавамо вас о највљеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и замени летњих гума за аутомобиле.

Емисије

Prodajni centar