У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и информацији Одељења за друштвену бригу о деци за кориснике права на дечији додатак да до краја септембра доставе потврде о редовном школовању за 2017/2018. годину за децу школског узраста.