У данашњој емисјији „Крагујевачке хрестоматије” – историјске читанке нашег града говоримо о томе на које све начине су били стипендирани и новчано помагани гимназијалци и лицејци – стипендисти („благодејанци”) у време док су обе установе радиле у Крагујевцу у доба Милошеве престонице.