У савременом црквеном речнику Литургија има уже, конкретизовано значење – именује чин евхаристијске службе или чин Тајне причешћа.