На основу Библијског откривења Црква учи да је Бог створио човека „по лику Своме“. Човек је лик у којем се рефлектује лично слободно биће које општи са Богом. Личност је субјект у којем битише природа.