Непријатељ, клеветник, опадач, кушач, владар овога света, бог овога века, кнез који влада у ваздуху: