Последња објављена књига Жана Бодријара, тестаментарно дело једног од кључних мислилаца модерног доба. Бодријарове анализе у књизи „Пакт о луцидности или интелигенција Зла“ на узбудљив и луцидан начин преиспитују модерни свет, пре свега, политичке, друштвене и економске процесе у њему. Од света на границама реалног до света у дубокој илузији, од убиства знака до масовне производње насиља у нашем времену, од новог карактера политике до појавних и скривених облика интелигенције Зла у модерним временима, од Косова и бомбардовања Србије до рата у Авганистану и рата у Ираку. Смело и промишљено, провокативно и ослобођено, несвакидашње и аналитично мишљење о питањима са чијим последицама свакодневно живимо.

„На крају крајева, успех науке се не одређује ширином знања нити лудилом примена њених достигнућа. Њена слава ограни чава се етосом њених истраживања и промишљеношћу њених могућности.
Надам се да ће ова књига допринети обликовању „ума Хри стовог“ код својих читалаца, као и да ће дати радост и наду богословима, а светлост научницима у Србији.“, Митрополит Николаос Хаџиниколау