О афоризму и афористичарима у Крагујевцу, говоримо са афористичарима Марком Миљковићем и Владимиром Стефановићем: