Какво млеко пијемо тема је нашег разговора са новинарком Богданом Ђусић, која је пратила прописе из ове области.