Данас бројна хаваријска искључења воде у Крагујевцу: