„Природа воли да се скрива, каже Хераклит уочавајући да је невидљива хармонија јача од видљиве.“, пише у Уводу своје књиге „Аналогија и ентропија“ А. Петровић.

У данашњем издању емисије ЂУРА, Јована Анђелковић, докторандкиња ФИЛУМ-а, на катедри за Српску књижевност (мастерирала са темом „Стваралачко начело у Његошевом песништву“), чије су области интересовања и истраживања: раскривање топоса постанка и апокалипсе, првог човека и првородног греха у српској књижевности и њихових односа у стваралаштву српских романтичара и постмодерниста, отвара нам тему Ђуриног односа према природи, оносно са природом: