Поред вести о искључењима струје и воде, слушате информацију о бактериолошкој исправности воде на јавним чесмама и сатнице додатних полазака на линији број 18 на дан Митровских задушница: