Искључења воде и струје на територији града и почетак геодетске провере шахтова: