Информације о искључењу воде, струје и исправности намирница на кванташу и пијаци Аеродром: