Многе књиге Старог завета се називају мудросним јер сведоче о Богу и човеку. Међу мудросним књигама издваја се Књига проповедника, која се приписује цару Соломону. О егзистенцијалном и другим значењима ове књиге говори се у нашој новој емисији.