На многим местима аутори Старог Завета говоре о доласку Спаситеља и Христоса. Та места су потом потврђена и кроз опис живота и дела Господа у Новом Завету.