ДАТА СВЕТ (4) – Свет података – остварење тоталитаризма

Феминисткиња Сара Кембер пишући белешке за Феминистички футуристички манифест каже да нас технологије служе у двоструком смислу. Мењају своју услужност у праксу циљања, праћења и лоцирања интегрисањем система маркетинга и надзора и постепено претварањем људских субјеката у објекте података за оглашиваче и програмере апликација.
Поменута Сара Кембер цитира извесног Дејвида Лијона који одбија да одвоји технологију од одређеног виђења доброг друштва. За њега футуризам је прихватљив ако је информисан о технологијама али не и вођен њоме.
Стога у овој емисији Дата света отварамо и питање да ли нас свет података води ка неком новом тоталитаризму. Наш саговорник философ Саша Миленић каже не да га води, већ га остварује и претвара у тотално друштво.

Емисије

Prodajni centar