Искључење воде и струје и одлагање кабастог отпада.