Јуче су отворени Дани крагујевачке књиге који се ове године због пандемије Корона вируса одржавају он лајн. Ми вам доносимо беседу др књижевности Јане Алексић о моћи књижевности и читања, у одломцима због лоших интернет веза.