У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским воде и одвожењу кабастог техничког отпада од стране ЈКП „Шумадија” Крагујевац.