У данашњем издању, говоримо о развоју институционализованог проучавања Византије међу Србима, с акцентом на долазак Георгија Острогорског. Однос према Катедри и семинару за Византологију који документовано преноси проф. др Радивој Радић, сведочи и о читавој нашој култури, историјским околностима, политичким амбицијама, и пре свега, научно-истраживачком раду наших научника.