Електронски и електрични отпад је најбрже растући отпад у свету који је настао последњих година услед наглих технолошких промена и представља један од највећих глобалних проблема данашњице. Зато је важно да се ова врста опасног отпада одлаже и рециклира на правилан и еколошки начин.

Подсећамо суграђане, да ЈКП Шумадија Крагујевац сваког четвртка у месецу наставља са преузимањем и откупом електричног и електронског отпада од физичких и правних лица по јединственој цени од 10 динара по килограму.

Преузимају се већи кућни апарати – фрижидери, замрзивачи, машине за прање и сушење веша, машине за прање судова, бојлери, ТВ апарати, рачунари и слично, док се мали кућни апарати не откупљују.
Ваше пријаве можете упутити Корисничком центру сваког радног дана од 07:00 до 17:00 часова на бројеве телефона:
034/501-180; 034/501-181 и 060/234-10-50