О раду комуналних предузећа током празничних дана: