КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 18. децембар 2020. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искуљењима струје, хаваријским искључењима воде, анкети Енергетике о квалитету грејања и измени реда вожње градског саобраћаја током зимског, ђачког распуста.

Емисије

Prodajni centar