“Свих ових година чинили смо напор да се промени мишљење о Византији њеној култури, друштву, уметности, о цивилизацији која је учврстила и проширила хришћанство. То смо радили, и радимо, са таквим жаром какав имају само идеје вођене истином. Неретко Византија се представља као крута, ригидна и оптерећена властитом традицијом, а њена уметност, непромењљива и мртворођена. Редовно штампани зборници радова Ниш и Византија то су умногоме променили”.

Застарело мишљење о Византији умногоме је измењено захваљујући истраживачкој радозласти учесника скупа, научној акрибији и стрпљивој анализи писаних извора, археолошких доказа, сликарства, иконописа, архитектуре, теолошке мисли, цивилизацијских достигнућа на широком простору миленијумског византијског царста. Све то може да се нађе у 18 зборника радова и у једном специјалном издању, који обједињују радове 650 учесника на укупно 10 000 страница.

У данашњем издању слушате излагање Горана Јанићијевића на тему: ИМПЛИКАЦИЈЕ ИСТИНЕ И ЊЕНА ИМАНЕНТНОСТ У УМЕТНИЧКИМ ТВОРЕВИНАМА КАО ФОКУС ИКОНОЛОШКИХ, СТРУКТУРАЛИСТИЧКИХ И ХЕРМЕНЕУТИЧАРСКИХ ТУМАЧЕЊА, са овогодишњег, он-лајн симозијума: