У данашњој рубрици „Свето место” говоримо о Манастиру Вољавчи у близини Страгара.