У данашњој рубрици „Свето место” говоримо о манастиру Ралетинцу између Крагујевца и Рековца.