У првом издању емисије ЦАРИГРАД МЕГАЛОПОЛИС говоримо о поводу за покретање ове емисије, промени статуса храма Света Софија из музеја у џамију као „антицивилизацијском чину“, како је то описао проф.др Радивој Радић, те о називу емисије, проистеклом из назива дела ЦРЊАНСКИ,МЕГАЛОПОЛИС, Слободана Владушића, настале на основу проширене и измењене верзије докторске дисертације, под називом Слике европских метропола у прози Милоша Црњанског. Акценат смо ставили на термин „мегалополис“, онако како је о мегалополису писао Слободан Владушић, наводећи ставове бројних теоретичара културе.
У наредним издањима, анализираћемо ову синтагму, наводећи шта Цариград јесте, а шта није кроз историју, историју Цркве, књижевност, уметност, из угла дијахроније и синхроније…

[/audio