У јутрошњем „Комуналном ћошету” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским воде и постављању нових 120 контејнера од стране ЈКП Шумадија.