У првом издању Образа просвете, начелника Школске управе Министарства просвете у Крагујевцу, Горана Јоксимовића, између осталог,питали смо: Које изазове је пандемија Ковид19 поставила пред „традиционални“ (?) систем образовања? Како је у шумадијским школама примљена вест о обустави наставе и шта је то у пракси значило, како функционише читав систем? Колико су професори били обучени за наставу електронским путем? Колики проценат ученика редовно „похађа“ наставу? „Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи“, шта је са ученицима са којима се ради по ИОПу?
Које ђаке је пандемија највише „погодила“- прваке, осмаке, матуранте? Одликаше или ученике слабијих оцена и просека?
Колико су социјалне разлике међу децом и предавачима постале очигледније, с обзиром на то да је настава захтевала поседовање извесних информационих уређаја и приступ интернету?
Шта сада, када се мере превенције полако укидају?
Како ће изгледати завршни и матурски испити испити?