Велики број земаља приоритетне смернице у остваривању програма националног васпитања и образовања усмерава на: развој националне самосвести; љубав према својој отаџбини и народу и спремности за одбрану њихове слободе и интегритета; развој жеље за просперитетом и стваралаштвом за добробит своје земље и свог народа; обезбеђивање духовног јединства међу свим генерацијама; васпитање поштовања и уважавања према култури, језику, обичајима и традицији свих народа и етничких заједница који живе у земљи (мултикултурализам мултиетничност, интеркултуралност); афирмацију морала; уважавање законитости, уставности и државне симболике; осмишљавање веза између људских права и слобода и грађанске одговорности и васпитање поштовања према родитељима и солидарности са свим људима света.
Све наведено је добар основ за сарадњу наставника верске наставе и ликовне културе, тако да је наша данашња тема управо корелација ова два предмета. Наш саговорник је Војислав Илић, доктор наука у области методике наставе ликовне културе, који је више деценија радио у основној школи, а сада је професор на неколико универзитета у Србији.