У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје и почетку сезоне димничарске слушбе ЈКП „Шумадија”.