Као предмети који су међусобно релативно издвојени и у оквиру којих се проучавају одређене области корелација представља нешто што треба да успостави везу између узајамно мање или више повезаних целина. Корелација треба да постоји и у оквиру појединих области у одвојеним предметима, а треба да постоји и корелација између самих предмета. На тај начин се повезује оно што је природно повезано, и што је на неки начин било условљено да се подели на поједине наставне предмете који су онда даље цепкани на поједине области и теме.
Овако причу о корелацији започиње наш данашњи саговорник професор физике Бранислав Јовановић, иначе дугогодишњи просветни саветник при Школској управи Шумадије и Поморавља. Данас је у пензији, али је још увек заинтересован за методику наставе, те смо са њим разговарали на тему веза између верске наставе и физике.