Корелација у настави је, да подсетимо, међусобни однос, узајамна зависност, повезаност у хармоничну целину два наставна предмета. Понекад се оне укључују у процес мотивисања ученика да прошири гледишта, у одређеним случајевима користи се као методичка техника за локализоање радње, рецимо стављање неког догађаја у историјски контекст, а њихов основни задатак је да омогуће остваривање функционалних циљева наставе и да утичу на проширивање специфичних ученичких знања.

У данашњој емисији говорићемо о корелацији између верске наставе и историје. Данас имамо два саговорника на ову тему, веоучитеља Стефана Јанковића и професора историје Ненада Цветковића. Обојица раде у Првој крагујевачкој гимназији.