У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о извештају Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу која је, на основу упозорења Републичког хидрометеоролошког завода Србије, заједно са градским и општинским штабовима за ванредне ситуације у Шумадији предузела све неопходне мере како не би дошло до поплава и изливања на водотоцима првог и другог реда. Такође, вас информишемо о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и наставку грејне сезоне због ниских температура „Енергетике д.о.о.”.